Træning og øvelser hvis du har svært ved at spise eller tale

Træning og øvelser

Øvelser der skal afhjælpe taleproblemer

Logopæd Bente Dalby Johannessen fortæller om sit arbejde med klienter, som har haft mundhulekræft og supplerer
med et udvalg af øvelser, der skal give en bedre udtale.

Hent øvelserne til patienter med talevanskeligheder

Træning og øvelser

Træningsprogram ved spisevanskeligheder

Rigshospitalets pjece til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller stråleterapi - eller begge dele - og som i den forbindelse har fået vanskeligere ved spise og tale eller har fået nedsat mimik.

Hent træningsprogram til patienter med spisevanskeligheder

Træning og øvelser

Husk gabeøvelser under og efter strålebehandling

Erfaring fra behandling af kræftpatienter har vist, at det ved hjælp af daglige øvelser, er muligt at mindske senfølger i forbindelse med strålebehandling. 

Hent øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling